середа, 13 липня 2011 р.

Перелік потіївців, репресованих більшовиками

Андрійчук Степан Хомович, 1892 р. н., с. Чайківка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, їздо­вий ощадкаси. Проживав у с. Потіївка Попів­ського р-ну Житомирської обл. Заарештований 13 жовтня 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агіта­ції. За постановою трійки при УНКВС по Жито­мирській обл. від 17 листопада 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований у 1989 р.
Ворон Сергій Хомич, 1908 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київсь­кої губ. Українець, чл. ЛКСМУ, письменний, інст­руктор РВК. Проживав у с. Лугини Лугинського р-ну Житомирської обл. Заарештований 11 травня 1938 р. за ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. Прокурором Лугинського  р-ну 15 квітня 1939 р. справа припинена.
Денисенко Василь Павлович, 1899 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Ки­ївської губ. Українець, малописьменний, колгосп­ник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Жи­томирської обл. Заарештований 17 лютого 1938 р. за ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. Потіївським РВ НКВС УРСР 9 липня 1939 р. справа припинена.
Денисенко Ольга Гаврилівна, 1893 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українка, малописьменна, домогосподар­ка. Проживала в м. Новоград-Волинськ Житомир­ської обл. Заарештована 24 жовтня 1937 р. Обвину­вачувалася за ст. 54-12 КК УРСР. За постановою ОН при НКВС СРСР від 28 червня 1938 р. вислана до Казахстану на 5 років. Реабілітована в 1989 р.
Денисенко Федір Прокопович, 1893 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українець, малописьменний, грабар. Проживав у м. Новоград-Волинськ Київської обл. Заарештований 13 вересня 1937 р. Обвинувачува­вся в шпигунстві на користь польської розвідки. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 18 жовтня 1937 р. розстріляний 1 листопада 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1960 р.
Довгий Максим Іванович, 1889 р. н., с. Поті­ївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українець, малописьменний, одноосіб­ник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну. Заарештований 16 жовтня 1930 р. Обвинувачував­ся за ст. 54-11, 54-2 КК УСРР. За постановою Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР від 13 травня 1931 р. ув’язнений до концтабору на 10 років. Ре­абілітований у 1989 р.
Довгий Михайло Іванович, 1890 р. н., с. Поті­ївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українець, неписьменний, незаможник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Київсь­кої обл. Заарештований 20 лютого 1933 р. Обвину­вачувався в причетності до к.-р. повстанської ор­ганізації. За постановою Судової трійки при Коле­гії ДПУ УСРР від 28 квітня 1933 р. ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітований у 1960 р.

Долгий-Довгий Конон Юхимович, 1906 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, одно­осібник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 17 вересня 1938 р. Обвинувачувався за ст. 54-6, 54-11 КК УРСР. За постановою трійки при УНКВС по Жи­томирській обл. від 3 листопада 1938 р. розстріляний  4 листопада 1938 р. у м. Житомир. Реабіліто­ваний у 1989 р.
Забродський Степан Матвійович, 1891 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українець, стельмах союзтрансу. Проживав у м. Житомир Житомирської обл. Заарештований 27 листопада 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою трійки при УНКВС по Жито­мирській обл. від 5-6 грудня 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 8 років. УНКВС по Житомирській обл. 31 жовтня 1939 р. справа припинена.
Ігнатенко Аврам Макарович, 1871 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, неписьменний, одноосібник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Київської обл. Заарештований 22 березня 1933 р. Обвинувачу­вався в причетності до к.-р. повстанської організації. За постановою Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР від 28 квітня 1933 р. висланий у Північний край на 3 роки. Реабілітований у 1960 р.
Ігнатенко Іван Макарович, 1878 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Про­живав у с. Потіївка Потіївського р-ну Київської обл. Заарештований 22 березня 1933 р. Обвинувачувався в причетності до к.-р. повстанської організації. За постановою Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР від 23 квітня 1933 р. висланий у Північний край на 3 роки. Реабілітований у 1960 р.
Ігнатенко Катерина Макарівна, 1891 р. н.,  с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українка, малописьменна, домогосподарка. Проживала в с. Заньки  Потіївського р-ну Київської обл. Заарештована 7 лютого 1933 р. Обвинувачувалася в причетності до к.-р. повстанської організації. За по­становою Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР від 28 квітня 1933 р. вислана в Північний край на 3 роки. Реабілітована в 1960 р.
Ігнатенко Микита Трохимович, 1910 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, кравець артілі. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирського окр. Київської обл. Заарештований 1 серпня 1937 р. Обвинувачувався в к.-р. діяльності та а.-р. агітації. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 29 жовтня 1937 р. - розстріля­ний 4 листопада 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1958 р.
Ковнацький Пилип Андрійович, 1894 ро­ку народження, с. Потіївка Радомишльського району Житомирської області, поляк освіта по­чаткова. Проживав у с. Дубова, колгоспник. Ко­місією при НКВС СРСР і Прокуратурі СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрілу. Вирок виконано 10 грудня 1937 року. Місце по­ховання невідомо. Реабілітований у 1964 році.
Ковнацький Марцел Янович, 1902 року народження, с. Потіївка Радомишльського райо­ну Житомирської області, поляк, освіта почат­кова. Проживав у с. Дубова, робітник радгоспу. Трійкою при УНКВС по Київській області 30 ве­ресня 1938 року засуджений до розстрілу. Ви­рок виконано 4 жовтня 1938 року. Місце похо­вання невідомо. Реабілітований у 1958 році.
Личний Петро Федорович, 1897 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, освіта початкова, заст. голови колгоспу. Проживав у кол. Вовче Попівсь­кого р-ну Житомирського окр. Київської обл. За­арештований 13 червня 1937 р. Обвинувачувався в причетності до к.-р. повстансько-шпигунської ор­ганізації. За постановою трійки при УНКВС по Київській обл. від 5 серпня 1937 р. - розстріляний 9 серпня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1959 р.
Лукашенко Максим Іванович, 1892 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, колгосп­ник. Проживав у с. Потіївка Попівського р-ну Житомирської обл. Заарештований 13 жовтня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 17 листопада 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований у 1989 р.
Лукашенко Олександр Петрович, 1908 р. н., с. Потіївка Попівської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, колгос­пник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 3 грудня 1937 р. Обвинувачувався як баптист та в а.-р. агі­тації. За постановою трійки при УНКВС по Жито­мирській обл. від 5-6 грудня 1937 р. ув’язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований у 1958 р.
Любомудров Михайло Павлович, 1877 р. н., с. Георгієвське Владимирської губ. Росіянин, осві­та середня, священик. Проживав у с. Потіївка По­тіївського р-ну Житомирського окр. Київської обл. Заарештований 16 серпня 1936 р. Обвинувачував­ся за ст. 54-10 КК УСРР. Київським олбсудом 13 грудня 1936 р. засуджений до позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований у 1992 р.
Максименко Архип Михайлович, 1875 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, одно­осібник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 15 листопада 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. УНКВС по Житомирській обл. 19 листопа­да 1938 р. справа припинена в зв’язку із смертю обвинуваченого. Реабілітований у 1989 р.
Максименко Василь Олексійович, 1903 р. н., с. Потіївка Попівської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, колго­спник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 24 вересня 1937 р. Обвинувачувався як шпигун польської роз­відки. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 4 січня 1938 р. - розстріляний 15 січня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1963 р.
Мальченко Спиридон Федорович, 1884 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, одно­осібник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 18 лютого 1938 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. Прокурором Потіївського р-ну 22 березня 1939 р. справа припинена.
Нікітюк Олександр Несторович, 1879 р. н., с. Стовпець Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, неписьменний, колгосп­ник. Проживав у с. Стовпня Потіївського р-ну Житомирського окр. Київської обл. Заарештований 20 липня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою трійки при УНКВС по Київ­ській обл. від 29 серпня 1937 р. ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований у 1989 р.
Осецький Іван Мартинович, 1911 р. н., с. Гута-Потіївська Потіївської вол. Радомисльського  пов. Київської губ. Українець, малописьмен­ний, кравець промартілі. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирського окр. Київської обл. Заарештований 8 червня 1937 р. Обвинувачу­вався в причетності до к.-р. повстансько-шпигун­ської організації. За постановою трійки при УНКВС по Київській обл. від 5 серпня 1937 р. - розстріля­ний 9 серпня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1959 р.
Петрук Марія Архипівна, 1903 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українка, малописьменна, колгоспниця. Проживала в с. Потіївка Потіївського р-ну Жито­мирського окр. Київської обл. Заарештована 1 черв­ня 1937 р. Обвинувачувалася в причетності до к.-р. повстансько-шпигунської організації. За по­становою трійки при УНКВС по Київській обл. від 5 серпня 1937 р. ув’язнена до ВТТ на 8 років. Реа­білітована в 1959 р.
Пташинський Петро Григорович, 1913 р. н., с. Потіївка Попівської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, муляр. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Жито­мирської обл. Заарештований 6 липня 1941 р. Об­винувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постано­вою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 8 липня 1941 р. - розстріляний. Реабілітований у 1991 р.
Радчук Володимир Тихонович, 1905 р. н., м. Житомир Волинської губ. Чех, чл. КП(б)У, пись­менний, контролер контори «Союзхліб». Прожи­вав у с. Потіївка Потіївського р-ну Волинського окр. Заарештований у 1930 р. Обвинувачувався в причетності до к.-р. організації. За постановою Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР від 15 чер­вня 1931 р. ув’язнений до концтабору на 5 років. Реабілітований у 1965 р.
Скуратівський Максим Якович, 1889 р. н., с. Скурати Малинської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, освіта початкова, при­биральник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 17 люто­го 1938 р. за ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. Прокуро­ром Потіївського р-ну 22 березня 1939 р. справа припинена.
Тивоненко Григорій Васильович, 1886 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, колгос­пник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 24 вересня 1937 р. Обвинувачувався в зв’язках із агентами польської розвідки. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 21 січня 1938 р. - розстріля­ний 10 лютого 1938 р. у м. Житомир. Реабілітова­ний у 1957 р.
Тивоненко Семен Давидович, 1888 року народження, с. Потіївка Радомишльського райо­ну Житомирської області, українець, малопись­менний. Проживав у с. Нова Марківка Полісько­го району, колгоспник. Київським обласним су­дом 24 червня 1939 року засуджений до 3 років позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.
Харченко Андрій Михайлович, 1899 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, освіта початкова, діловод райвиконкому. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну. Заарештований 16 жовтня 1930 р. за ст. 54- 2 КК УСРР. Житомирським оперсектором ДПУ УСРР 12 березня 1931 р. справа припинена. Вдру­ге заарештований 17 лютого 1938 р. Проживав у с. Потіївка. Бухгалтер. Обвинувачувався за ст. 54- 2, 54-11 КК УРСР Помер 4 лютого 1939 р. в тюрмі. Реабілітований у 1989 р.
Харченко Василь Кононович, 1903 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, колгос­пник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Жи­томирського окр. Київської обл. Заарештований 15 вересня 1937 р. Обвинувачувався у зв’язках із агентами польської розвідки. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 5 листопада 1937 р. - розстріляний 12 листопада 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1960 р.
Харченко Денис Павлович, 1889 р. н., с. Потіївка  Потіївської вол. Радомисльського пов. Київсь­кої губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Нова Була Потіївського р-ну Жито­мирського окр. Київської обл. Заарештований 7 че­рвня 1937 р. Обвинувачувався в причетності до к.- р. повстансько-шпигунської організації. За постано­вою трійки при УНКВС по Київській обл. від 5 сер­пня 1937 р. - розстріляний 9 серпня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1959 р.
Харченко Микола Дмитрович, 1894 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, освіта н. середня, дільни­чний податковий інспектор. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештова­ний 28 липня 1938 р. за ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. Прокурором Потіївського р-ну 25 березня 1939 р. справа припинена.
Харченко Петро Логвинович, 1890 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українець, малописьменний, без певного місця роботи. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 17 листо­пада 1937 р. Обвинувачувався в к.-р. діяльності. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 27 листопада 1937 р. ув’язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований у 1989 р.
Харченко Петро Пудович, 1896 р. н., с. Потіївка  Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, чл. КП(б)У. освіта початкова, кол­госпник. Проживав у с. Вихля Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештований 14 червня 1938 р. за ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. Прокурором Потіївського р-ну 21 березня 1939 р. справа припинена.
Харченко Степан Домінікович, 1897 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, неписьменний, одноосіб­ник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Ки­ївської обл. Заарештований 22 березня 1933 р. Об­винувачувався за ст. 54-10 КК УСРР. За постано­вою ОН при Колегії ДПУ УСРР від 6 травня 1933 р. ув’язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітова­ний у 1989 р.
Цюпа Никифор Максимович, 1896 р. н., с. Потіївка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київ­ської губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Потіївка Потіївського р-ну Жито­мирської обл. Заарештований 18 грудня 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 16 січня 1938 р. - розстріляний 22 січня 1938 р. у м. Житомир. Реабі­літований у 1963 р.
Чернецький Іван Лукич, 1889 р. н., с. Потїівка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Про­живав у с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирсь­кого окр. Київської обл. Заарештований 15 червня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-6, 54-11 КК УРСР За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 5 листопада 1937 р. - розстріляний 12 листопада 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1960 р.
Шуляк Олена Петрівна, 1915 р. н., с. Чайківка Потіївської вол. Радомисльського пов. Київської губ. Українка, освіта н. середня, вихователька дит­садка. Проживала в с. Потіївка Потіївського р-ну Житомирської обл. Заарештована 2 січня 1944 р. за  ст. 54-1а КК УРСР. Ружинським РВ НКДБ УРСР 2 квітня 1944 р. справа припинена.


Додатково:Довідка:

Ст. 54 Кримінального кодексу передбачала ознаки таких злочинів:

ст. 54-1 "а" - зрада Батьківщині;

ст. 54-1 "б" - зрада Батьківщині військовослужбовцем;

ст. 54-1 "в" - сприяння членів сім'ї військовослужбовця втечі його за кордон;

ст. 54-1 "г" - недонесення про зраду, що готується;

ст. 54-2 - збройне повстання;

ст. 54-3 - зносини з іноземною державою з ворожою метою;

ст. 54-4 - надання допомоги міжнародній буржуазії;

ст. 54-5 - схилення іноземної держави до війни проти СРСР;

ст. 54-6 - шпигунство;

ст. 54-6 "а" - передача за кордон винаходів чи вдосконалень щодо державної оборони;

ст. 54-7 - шкідництво;

ст. 54-8 - тероризм;

ст. 54-9 - диверсії;

ст. 54-10 - антирадянська пропаганда і агітація;

ст. 54-11 - участь у контрреволюційній організації;

ст.54-12 - недонесення органам влади про контрреволюційні злочини;

ст. 54-13 - активна діяльність проти революційного руху при цараті та під час громадянської війни;

ст. 54-14 - контрреволюційний саботаж.

Джерело: Томи книги "Реабілітовані історією" Житомирської та Київської областей.

Немає коментарів:

Дописати коментар